EN CONSTRUCCIÓ

REFORMA D'HABITATGE

Barri Vell, Girona

Reforma d’habitatge per una família nombrosa amb necessitat d’espai flexible i polivalent. Es posen en valor alguns dels elements constructius de l’arquitectura tradicional, es desdibuixen límits per aconseguir estances multifuncionals, i s’aconsegueix l’entrada de la llum natural a tots els racons de l’habitatge.