IMMOBILIÀRIA SISTACH

Girona

Un projecte low-cost per a un espai XS.

Un sol traç sinuós es repeteix en cada un dels elements que es dissenyen: revestiments, mobiliari i grafisme. L’ús de pocs materials en simplifica l’execució i permet reduir costos.