Estand COAC - CSCAE a Construmat Barcelona

amb Pep Admetlla, artista